Natuurpad door golfterrein

Op wandel door Bossenstein.Een kasteel dat omringd werd door een golfterrein in Broechem.De eigenaars zouden het erg graag volledig ontoegankelijk maken maar gelukkig is dat onmogelijk.

Er loopt een GR pad(Grand route pad ) door aangegeven door een wit-rood teken en en dat mag men niet afsluiten.Wandelaars lopen hier dus gewoon midden door golfterrein als ze op wandel gaan door de beukenbossen rondom.

Je wandelt er naar toe door immens grote ,oude beukendreven.

Domein is glooiend aangegelegd

Gelukkig zijn er na de kap enkele oude bomen behouden.Ondertussen breiden ze maar uit en uit en worden weilanden en akkers meer en meer opgeslorkt en mag je op veel plekken niet meer wandelen en komt het golfterrein tot aan woningen en boerderijen en is het al gebeurd dat koeien een golfballetje hebben ingeslokken.

Overal zijn waterpartijen aangelegd

Midden in domein staat oude hoeve te vervallen

Aan de vijver staat aalscholver zijn vleugels te drogen in de  wind

Op deze beuk groeien goudvlies bundelzwammen

 

Trekpaarden aan het werk

Zondag  ging ik een kijkje nemen in de bossen van de trappisten in Westmalle.

Daar zouden kolossen van trekpaarden de omgezaagde bomen uit het bos slepen en op een verzamelplek leggen.  De bodem wordt minder beschadigd door trekpaarden dan door gedrochten van tractoren.

Het was daar een drukte van belang ,overal waren paarden aan het werk. Het was prachtig om te kunnen aanschouwen.

De zon scheen maar het was koud  slechts 5° .De herfstkleuren prikten door de takken van het bos.Door de koude zag men de warme adem van de paarden verdampen en door het zweet van het zware werk parelde  er nattigheid op hun lijven.

Was getuige van schilderachtige momenten van het zwoegwerk van het Belgische trekpaard en herleefde momenten die vroeger alledaags waren.

Op foto’s klikken om te  vergroten.

 

Oude bakhuizen

In Kessel bezocht ik op een open monumentendag drie  originele bakhuizen.

Bakhuis Ten Dijke is een uitzonderlijk groot bakhuis dat bewaard is gebleven. Het imposante bakstenen gebouw is ca 8,45x 8,80 m groot en is het groots bewaarde bakhuis van Vlaanderen. In de zijgevel zijn 3 rechthoekige deuren.De centrale deur geeft toegang tot het bakhuis met oven die tegen de zuidelijke gevel stond, de andere deuren kwamen uit in de opslagplaatsen.Het bakhuis dateert uit 19 de eeuw en werd in 2001 beschermd monument.(info folder bakhuizen)

Het was een houtoven die langs opzij of langs onder gestookt werd. We weten dat men reeds 2000jaar geleden zelf zijn brood bakte.

Op de Bogaertsheide in Kessel  staan er in totaal 3 unieke bakhuizen

Vroeger had iedere boerderij een bakhuis. .Want ieder gezin bakte zijn eigen brood alleen of samen met de buren.De andere bakhuizen behoren toe aan -de grote gasthuishoeve en -de kleine gasthuishoeve.Dat laatste bakhuis is nog steeds operationeel en er wordt nog regelmatig brood in gebakken.

De natuur raakt zachtjes mijn hart

Telkens opnieuw en opnieuw raakt de natuur zachtjes mijn hart. Verwondering, bewondering en vol verrassingen.

Door een inkijkje tussen de bomen zie ik een gek torentje dat al gerestaureerd is op het domein van “Het Hof van Ravenstein”

Gisteren op wandel geweest in de omgeving van het poortgebouw van de voormalige abdij van onze Lieve-Vrouw van Nazareth.Deze poort uit 1616  is een overblijfsel van de abdij.Ruim vijf eeuwen (1235-1797) verbleven de zusters van de Cisterciënzerorde in Lier. Het klooster is in 1579 tijdens de gosdienstoorlogen totaal vernield. De zuster verbleven toen in de refugium binnen de stadsmuren. Het klooster werd heropgebouwd begin 17 de eeuw, maar na de Franse revolutie verkocht en bijna volledig gesloopt. Boven de toegangspoort aan binnen- en buitenzijde vindt men nog de gevelsteen met het wapenschild van de 2 voormalige abdissen

Nog bloeiende Dagskoekoeksbloem gezien.

Mooie oude beukendreven.Het zijn overblijfelen van de omgeving van de abdij of dreven rond “Het Hof van Ravenstein”

Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam. Lijkt welgelopen uit koraalrif,ziet er uit als kunstig kant-of beitelwerk en doet me ook aan ijskunst denken

Schoonheid onder mijn voet.Dus goed opletten als ik door het tapijt van beukenbladeren loop en ,luister naar het ritselende geluid van het bladertapijt , ik deze vijf groene anijstrechterzwammen niet stuk trap.

Met zicht op de peperbus (genoemd door de vorm )van de toren van de Sint Gummaruskerk ,is het de hoogste tijd nog 5km ver  naar huis te stappen

Op ontdekking in natte biotoop

Twee jaar geleden bezocht ik het kasteel van Lauvaux- Sainte -Anne gelegen in een deelgemeente van Rochfort in België. Dit  jaar was het heerlijk weer en gingen we picknicken in het natte gebied dat rond het kasteel ligt.Het was er rustig met her en der een bankje,veel bruggetjes,vijver met 9 zwanen en rietbegroeiïng.Aan de zijkant stroomt de Wimbe

Op de achtergrond zie je het kasteel Lavaux-Sainte-Anne dat uit 1193 stamt.Het bezit ronde,15de-eeuwse hoektoren met uivormige koepels, rond kasteel loopt hofgracht.Wat je hier ziet is een vijver in een natgebied  dat niet bij het kasteel behoort

Landschap in Rochefort. Vroeger landbouw vooral graangewassen. maar in 19de eeuw was grond niet vruchtbaar genoeg meer.Toen stapte men over op veeteelt.Toen ontstonden kleine beboste zones  omringd met hagen,kenmerkend voor de Famenne.

 

We lopen het pleintje over om nadien verder te vertoeven in de typisch natte biotoop  van de Famenne.

Het dorpsplein van Lavaux-Saint-Anne,deelgemeente van Rochefort is helemaal vernieuwd maar de schandplaal bleef.Hier werden vroeger  de misdadigers in het openbaar aan vast gebonden.

Er werd een mooie fontein geplaatst en je ziet originele Ardeensewoningen rond het plein.

Typische Ardeense bouwstijl

Er is de vijver waarin 9 zwanen  zwommen, maar plots vlogen er 3 op en weg voor ik de kans had hen te fotograferen. De zes anderen zaten nadien op verschillende plekjes langs het riet,meestal met hun staart omhoog  en kop onder water vissend.

Het moeras bestaat uit riet en knotwilgen. Hier vinden ijsvogels,eenden,trekvogels,waterhoentjes en reigers beschutting. In het water kikkers en salamander en zelfs snoeken en andere vissoorten.Vroeger  leefden er mensen op die plek rond de moeraszones zijn verwerkten het riet en maakten er manden en stoelen van.

Een beeld van een ijvogel staat op de uitkijk om een visje te verschalken.

Er liggen ook heel wat bruggetjes

 

 

 

De tijd van de hoepelrokken

Ik was In Halle-Zoersel zoals je al weet. Neem je mee tussen de hoepelrokken en oldtimers ((1870-1914).

Zou een  portret uit die tijd kunnen zijn.

Oldtimer uit 1913

De fotografie benodigdheden uit die tijd

Morgen laatste 3de deel .Het kasteel zijn domein en geschiedenis.

 

 

Weet je nog die tijd van vroeger?

Naar Halle -Zoersel gaan kijken, naar evenement derde oldtimertreffen  en”Belle Epoque picknick”in kasteelpark.

Temperatuur 32°.Fel zonlicht,reflecties in al wat blinkt en in het gebladerde van de bomen. Erg weinige opkomst publiek.Het was ook verschrikkelijk warm.

Gezellig  ontbijten

De fotograaf heeft zijn” Belle Epoque pak “uit getrokken door de verzengelende hitte

Deze man brengt nog de moed op om te fietsen

 

Muziek verzacht de zeden maar ieder zoekt een hoekje  zeldzame schaduw.Geen toeschouwers of luisteraars hier. De violist heeft ook zijn hoed afgezet.

Het Dejeuner wacht!

Toch even samen op de foto

Zou dit een dokter kunnen zijn

Hoelang zou die werk hebben aan zijn snor?

Puffen onder een brandende zon voor auto en bestuurder

Een mooi stel

The lady in Black and Red

Morgen nog meer