Oude bakhuizen

In Kessel bezocht ik op een open monumentendag drie  originele bakhuizen.

Bakhuis Ten Dijke is een uitzonderlijk groot bakhuis dat bewaard is geblevenHet imposante bakstenen gebouw is ca 8,45x 8,80 m groot en is het groots bewaarde bakhuis van Vlaanderen. In de zijgevel zijn 3 rechthoekige deuren.De centrale deur geeft toegang tot het bakhuis met oven die tegen de zuidelijke gevel stond de andere deuren kwamen uit in de opslagplaatsen.Het bakhuis dateert uit 19 de eeuw en werd in 2001 beschermd monument.(info folder bakhuizen)

Het was een houtoven die langs opzij of langs onder gestookt werd.

Op de Bogaertsheide in Kessel  staan er in totaal 3 unieke bakhuizen

Vroeger had iedere boerderij een bakhuis met oven.In 1610 hadden  drie vierde van de boerderijen een bakoven.Want ieder gezin bakte zijn eigen brood alleen of samen met de buren.De andere bakhuizen behoren toe aan -de grote gasthuishoeve en -de kleine gasthuishoeve.Dat laatste bakhuis is nog steeds operationeel

De natuur raakt zachtjes mijn hart

Telkens opnieuw en opnieuw raakt de natuur zachtjes mijn hart. Verwondering, bewondering en vol verrassingen.

Door een inkijkje tussen de bomen zie ik een gek torentje dat al gerestaureerd is op het domein van “Het Hof van Ravenstein”

Gisteren op wandel geweest in de omgeving van het poortgebouw van de voormalige abdij van onze Lieve-Vrouw van Nazareth.Deze poort uit 1616  is een overblijfsel van de abdij.Ruim vijf eeuwen (1235-1797) verbleven de zusters van de Cisterciënzerorde in Lier. Het klooster is in 1579 tijdens de gosdienstoorlogen totaal vernield. De zuster verbleven toen in de refugium binnen de stadsmuren. Het klooster werd heropgebouwd begin 17 de eeuw, maar na de Franse revolutie verkocht en bijna volledig gesloopt. Boven de toegangspoort aan binnen- en buitenzijde vindt men nog de gevelsteen met het wapenschild van de 2 voormalige abdissen

Nog bloeiende Dagskoekoeksbloem gezien.

Mooie oude beukendreven.Het zijn overblijfelen van de omgeving van de abdij of dreven rond “Het Hof van Ravenstein”

Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam. Lijkt welgelopen uit koraalrif,ziet er uit als kunstig kant-of beitelwerk en doet me ook aan ijskunst denken

Schoonheid onder mijn voet.Dus goed opletten als ik door het tapijt van beukenbladeren loop en ,luister naar het ritselende geluid van het bladertapijt , ik deze vijf groene anijstrechterzwammen niet stuk trap.

Met zicht op de peperbus (genoemd door de vorm )van de toren van de Sint Gummaruskerk ,is het de hoogste tijd nog 5km ver  naar huis te stappen

Op ontdekking in natte biotoop

Twee jaar geleden bezocht ik het kasteel van Lauvaux- Sainte -Anne gelegen in een deelgemeente van Rochfort in België. Dit  jaar was het heerlijk weer en gingen we picknicken in het natte gebied dat rond het kasteel ligt.Het was er rustig met her en der een bankje,veel bruggetjes,vijver met 9 zwanen en rietbegroeiïng.Aan de zijkant stroomt de Wimbe

Op de achtergrond zie je het kasteel Lavaux-Sainte-Anne dat uit 1193 stamt.Het bezit ronde,15de-eeuwse hoektoren met uivormige koepels, rond kasteel loopt hofgracht.Wat je hier ziet is een vijver in een natgebied  dat niet bij het kasteel behoort

Landschap in Rochefort. Vroeger landbouw vooral graangewassen. maar in 19de eeuw was grond niet vruchtbaar genoeg meer.Toen stapte men over op veeteelt.Toen ontstonden kleine beboste zones  omringd met hagen,kenmerkend voor de Famenne.

 

We lopen het pleintje over om nadien verder te vertoeven in de typisch natte biotoop  van de Famenne.

Het dorpsplein van Lavaux-Saint-Anne,deelgemeente van Rochefort is helemaal vernieuwd maar de schandplaal bleef.Hier werden vroeger  de misdadigers in het openbaar aan vast gebonden.

Er werd een mooie fontein geplaatst en je ziet originele Ardeensewoningen rond het plein.

Typische Ardeense bouwstijl

Er is de vijver waarin 9 zwanen  zwommen, maar plots vlogen er 3 op en weg voor ik de kans had hen te fotograferen. De zes anderen zaten nadien op verschillende plekjes langs het riet,meestal met hun staart omhoog  en kop onder water vissend.

Het moeras bestaat uit riet en knotwilgen. Hier vinden ijsvogels,eenden,trekvogels,waterhoentjes en reigers beschutting. In het water kikkers en salamander en zelfs snoeken en andere vissoorten.Vroeger  leefden er mensen op die plek rond de moeraszones zijn verwerkten het riet en maakten er manden en stoelen van.

Een beeld van een ijvogel staat op de uitkijk om een visje te verschalken.

Er liggen ook heel wat bruggetjes

 

 

 

De tijd van de hoepelrokken

Ik was In Halle-Zoersel zoals je al weet. Neem je mee tussen de hoepelrokken en oldtimers ((1870-1914).

Zou een  portret uit die tijd kunnen zijn.

Oldtimer uit 1913

De fotografie benodigdheden uit die tijd

Morgen laatste 3de deel .Het kasteel zijn domein en geschiedenis.

 

 

Weet je nog die tijd van vroeger?

Naar Halle -Zoersel gaan kijken, naar evenement derde oldtimertreffen  en”Belle Epoque picknick”in kasteelpark.

Temperatuur 32°.Fel zonlicht,reflecties in al wat blinkt en in het gebladerde van de bomen. Erg weinige opkomst publiek.Het was ook verschrikkelijk warm.

Gezellig  ontbijten

De fotograaf heeft zijn” Belle Epoque pak “uit getrokken door de verzengelende hitte

Deze man brengt nog de moed op om te fietsen

 

Muziek verzacht de zeden maar ieder zoekt een hoekje  zeldzame schaduw.Geen toeschouwers of luisteraars hier. De violist heeft ook zijn hoed afgezet.

Het Dejeuner wacht!

Toch even samen op de foto

Zou dit een dokter kunnen zijn

Hoelang zou die werk hebben aan zijn snor?

Puffen onder een brandende zon voor auto en bestuurder

Een mooi stel

The lady in Black and Red

Morgen nog meer

 

Rivieren en beken de aders van een landschap.

De Scheps in Balen wandeling van he jaar in 2012

De Scheps is een natuurgebied in Balen van 600ha groot.We hebben daar de grote wandeling gedaan door het moeras(dat je gisteren kreeg) en door de bloemenweiden.en langs een vogelkijkhut,waar we geen enkele vogel konden spotten omdat de begroeiïng er voor te hoog was.

Heel veel grasland en ook veel bloemenweiden

 

Aan het vertrekpunt ligt de Odrada kapel met waterput met water met genezingkracht voor oogkwalen.Vroeger waren de mensen zo gelovig en dat uit zich hier nu nog in een grot om  te bidden,een standbeeld voor Odrada.