Rivieren en beken de aders van een landschap.

De Scheps in Balen wandeling van he jaar in 2012

De Scheps is een natuurgebied in Balen van 600ha groot.We hebben daar de grote wandeling gedaan door het moeras(dat je gisteren kreeg) en door de bloemenweiden.en langs een vogelkijkhut,waar we geen enkele vogel konden spotten omdat de begroeiïng er voor te hoog was.

Heel veel grasland en ook veel bloemenweiden

 

Aan het vertrekpunt ligt de Odrada kapel met waterput met water met genezingkracht voor oogkwalen.Vroeger waren de mensen zo gelovig en dat uit zich hier nu nog in een grot om  te bidden,een standbeeld voor Odrada.

 

Advertenties

Natuurgebied Scheps

Gisteren op ontdekking in  “Scheps”,  de bovenloop van de vallei van de Grote Nete in Balen.

 

We lopen om onze voeten droog te houden over een houten vlonderpad

Dit ongerept natuurgebied van “Natuur en Bos”ligt tussen  de deelgemeente Olmen en het gehucht Scheps.We vertrekken aan de Sint-Odrada-kapel en wandelen het gebied zonder verharde wegen in.Odrada mocht van haar stiefmoeder niet naar de kermis.Ze was erg droevig en ging op wandel.Ze zag een wit paard onderweg dat knielde voor haar en haar op haar rug liet klimmen en naar de kermis bracht.De plek werd een bedevaartsoord waar een kapel verrees en grot om te bidden.Er ligt een waterput met water met speciale krachten tegen oogziekten en er staat een standbeeld voor Odrada in die tuin.Ik ontmoette er een 89 jarige man die het verhaal aan me vertelde.

We wandelen het rustig gebied van de bosrietvanger,blauwborst  dewulp en de steenuil in .We horen ze maar zien ze niet..

Vroeger was hier de gebieden waren te nat en de opbrengst te klein zodat vanaf de jaren ’80 de meeste landbouwers stopten.Sindsdien is het gebied vernat en liet men de natuur zijn gang gaan.We vinden er de volgende moerasplanten:engelwortel,moerasspirea,valeriaan,moerasandoorn wederik en wilde bertram.

Het krioelt er van bijen,insecten en vlinders.Hier ziet u de kleine vuurvlinder.Eerst bezochten we het moerasgebied. en nadien de grasland van de weide vogels

wandelen doe je met je voeten,ogen en oren

In het Vriezelhof staan grote werken op het programma.Ik kon op veel plekken niet door om te wandelen.De plekken zijn niet toegankelijk meer,uitdunnen bossen,afgraven plekken.Hopelijk gaat men niet te drastisch te keer.

Het zal in totaal 200 werkdagen vragen.

  • kapwerken 30 dagen
  • afgravingswerken 100 dagen
  • infrastructuurwerken 70 dagen

Ik kom langs de brug het domein binnen maar er zijn verschillende ingangen mogelijk

Heel mooi plekje hier met waterlelies op de vijver

Van uit deze hoek ziet het kasteel er zo uit maar je kan het ook langs de andere zijden bekijken

Wat verder op het domein naast het bos een ronde waterpoel.Vraag me wel af of dit geen kratergat is van uit de oorlog want is echt mooi rond.

Langs de hoofdingang zie je het kasteel recht voor.Ik toonde jullie dit kasteel al in alle jaargetijden.

 

Rust en zuurstof

Zoals ik jullie al vertelde was ik zondagmorgen op stap langs het  riviertje “Groot Schijn” en achter het fort van Oelegem. ,langs de fortgracht. Het was er erg rustig en na de regenbuien was er terug veel zuurstof in de lucht .Het was heerlijk vertoeven in dit groene landschap

Binnen enkele vierkante meters kruisen hier de antirankgracht (ATG) het Riviertje Groot schijn en de gracht rond het fort van Oelegem.

Heel wat kokers en tunnels zorgen dat het water hier vrij kan stromen en zijn weg voortzetten.Alle vissen,amfibieën en kleine zoogdieren kunnen dankzij die verbindingen  hun traject voort zetten.

Op zijn lange traject kruist de antitankkanaal  een aantal belangrijke wegen.De meeste werden gerealiseerd door een aarden wal met daaronder de kokers voor water van de fortgracht,het antitankkanaal en het Groot Schijn.Minder belangrijke wegen werden verbonden met wegneembare schotten en  metalen bruggetjes die nu allemaal verdwenen zijn

De restanten van het enigste bewaard exemplaar ligt aan de rand van de fortgracht.Voor kenners is dit een brug type PL30 (info  van  info -panelen die overal bij geplaatst werden)

Soms  ligt de weg er als een slagveld bij, omdat er in de late namiddag wel eens gecrost wordt door groepje jongeren.

Een atalanta vlinders zoekt de warmte op in het zand

Het fort van Oelegem kreeg na het vertrek van de militairen andere bewoners,de vleermuizen. De vrouwtjes krijgen maar één jong per jaar dat maakt hen kwetsbaar.De vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn beschermd en de kleine zoogdieren zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem.In Oelegem fort leven momenteel 1000 vleermuizen

 

Energie opslorpen tijdens het wandelen

Vandaag wandelde ik in Oelegem langs het Schijn.Puur natuur en weing wandelaars op de been. Ik was moe en wilde wat energie opslorpen.Op het einde van de wandeling zakte ik terug af naar de bewoonde wereld.

Wat een geweldige ontdekking wachte me daar. Bijna aan het fort van Oelegem stond een schat van een oldtimer.

Zo’n mooie oude automobiel  uit 1932. Heerlijk om dat glanzend koetswerk te kunnen aanschouwen.

Indertijd gingen de auto’s veel langer mee . Het karretje reed nog uitstekend en zag er spiksplinternieuw uit,blinkend koetswerk en  glanzende bumpers en versieringen.

Morgen krijg je de volledige foto reportage van de wandeling.

Respect voor wie zorgt voor onze boterham

Er komt wat kijken bij werk op land en boerderij.Men had ook veel werk gedaan om het er erg gezellig te maken.

Er werden heel veel bloemen aangevoerd

Er stond een woonwagen ingericht als museum met veel dingen van vroer en de was hing aan de lijn te sdrogen

Genoeg gesleurd nu even rusten

De smid kwam de paarden nieuwe schoenen aanpassen.De hoefuhzers werden gesmeed.

 

Voor kinderen stond er een manueel te bedienen kermismolen van vroeger.

De boerenstiel was hard labeur.

Gisteren gaan kijken naar ambachtelijk oogsten van graan.De fotoreeks is zo uitgebreid dat ik ze onmogelijk allemaal kan tonen  in 1 dag .Ik ga er  enkele posten  van maken. Het machine park komt nog maar eerst het manuele zoals het vroeger was,  want voor 1900 kende men nog bijna geen machines alles moest indertijd manueel gebeuren.

Het koren is rijp en moet geoogst worden

Het koren werd vroeger manueel gepikt dat gebeurde met 2 werktuigen ,1 in elke hand.Een soort zeis met korte steel en een ijzeren staaf met een haak aan. en met de andere hand  zorgen dat de haak het afgesneden koren bij elkaar hield.

Hier kan je erg goed zien ,hoe men te werk ging

 

 

De graanhalmen worden manueel geschikt zodat alle uiteinden in dezelfde richting liggen

 

De kolven worden met een andere halm samengebonden

 

Ze worden in schoven recht op gezet waarna de kar ze komt ophalen om nadien verder behandeld te worden

 

 

De paarden van de kar lusten het graan ook.Kijk maar wat ze  doen als ze even moeten wachten

Vele handen maken het werk lichter.