Vogels spotten

Lier en omgeving is een waterrijk gebied zodat je regelmatig wel wat vogels kan spotten

Een blauwe reiger stapt door het riet op zoek naar een visje of kikker.

Drie op een rij.De aalscholvers rusten even uit na het vissen

Dit kleine vogeltje in het riet is een rietgors

Ze ziet er groot uit maar ze noemt kleine mantelmeeuw

Is dit een roddelmomentje?Het groepje aalscholvers zit in groep bij elkaar, zouden ze het over hun concurrent de reiger hebben hebben?Of zien ze naar de piepkleine zwarte stern in het midden .

Visdieven

jullie kennen hem zeker allemaal ,die grote zwarte vogel met bronsgetinte tekening op de vleugels en lijf.Hij broedt terug bij ons sinds 1993 en je vindt hem aan zee maar ook op veel andere plekken waar water voorradig is:rivieren ,vijvers en visputten.Zijn naam Aalscholver.

Drie op  een rij,een beetje gecamoufleerd door klimopbladeren maar zeker op de uitkijk om een visje te verschalken.De aalscholver kan tot 10 m diep duiken.Na een duik zit hij met opengesperde vleuels om die te laten drogen.Hij vangt vissen met zijn forse snavel waarvan de onderzijde geel is en omgeven door witte,naakte huid.Broedbomen kunnen door te veel uitwerpselen van aalscholvers dood gaan.

Doordat de Scheldevissers de vogels vaak zagen zitten met open vleugels gaven ze de volksnamen : dominee,paster,stinker,moddergans of schollenaar

 

 

Het natte gebied van Viersel

Weer eens op stap geweest in het Viersel Gebroekt. Op het   vlotterpad lopen boven nat gebied ,langs de Molenbeek die zich slingert door het landschap en halt houdend aan de waterpartijen om vogels te spotten of insecten en juffers op en tussen het groen.

Weidebeekjuffer

Aalscholver

Kievit

OeverloperMantelmeeuw en kleine kokmeeuw

Viersels Gebroekt

De Kleine Nete slingert door de Kempen en bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, moerassen en broekbossen Het ideale decor voor een ontspannende natuurwandeling. Na al de regen was hier water genoeg


Langs deze rivier liggen een aantal natuurparels, zoals  het Viersels Gebroekt.

De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden.


Dit is het leefgebied van  de bever

Op sommige plekken kan men alleen verder over een knuppelpad
De collage foto’s zijn niet te vergroten

.Geen bloemen en vlinders meer, maar in deze collage meeuwen, een aalscholver, en een grote witte reiger.. en 1 die opvloog en verdween