De Polder van Lier

Vandaag  een wandeling in de polder van Lier gemaakt.Hier staan grootse werken te gebeuren.Er wordt een nieuwe sluis geplaatst binnenkort.Dan komt een stuk van de polder onder water.Al even de plannen gaan bekijken .Ook in Vlaanderen begint men de klimaatverandering te voelen

Hete zomers,lage grondwaterstanden,hevige stormen en de zeespiegel blijft stijgen, en meer risico op overstromingen.Men gaat de natuur terug meer ruimte geven. Hier wordt een stuk van het Sigmaplan uitgvoerd. Ik hou jullie op de hoogte

De polder van Lier gelegen tussen Duffel en Lier met op de achtergrond de toren van de Sint -Gummarus-kerk of onze peperbus want daar lijkt de toren op.

weiden en hooiland

De kronkelende Nete een getijden rivier