Ontwaken met een gouden zon

Ik werd opgehaald door wandelmaatje voor een 8km lange wandeling in de Polder van Hoboken.  Het was zonnig maar vrij koud met wat  wind en  in tegenstelling met gisteren kon de jas niet uit.

In de Hobokense polder vindt men allerlei biotopen zoals rietland, biotoop plassen, moeras, bloemen-en graslanden, grote grazers ,zandvlaktes en broekbossen.


Er staan grote grazers zoals Galloways.

Veel bossen met beekjes vormen schilderachtige plekjes

Ik moet de foto’s nog uitzoeken maar morgen krijgen jullie de hele reportage.

Viersels Gebroekt

De Kleine Nete slingert door de Kempen en bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, moerassen en broekbossen Het ideale decor voor een ontspannende natuurwandeling. Na al de regen was hier water genoeg


Langs deze rivier liggen een aantal natuurparels, zoals  het Viersels Gebroekt.

De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden.


Dit is het leefgebied van  de bever

Op sommige plekken kan men alleen verder over een knuppelpad
De collage foto’s zijn niet te vergroten

.Geen bloemen en vlinders meer, maar in deze collage meeuwen, een aalscholver, en een grote witte reiger.. en 1 die opvloog en verdween