Kokmeeuw in zomerkleed

Op wandel aan de Schelde in Antwerpen;sla ik heel graag de meeuwen gade.Ze kunnen zo mooi zweven op de thermiek.Loop je langs de Schelde zie je ze vaak elegant landen op de kaaimuren.


Hier zie je een kokmeeuw in haar zomerkleed op de kademuur.

Deze bekijkt Antwerpen van op een Meerpaal

Grenzeloos mooi

Was 4 dagen in Nederland in begin februari en wandelde er langs de Limburgse Maas.

Op het wandelpad langs de Maas troffen we de ruïne van een tolplaats “de Schanstoren  “met kanon.

Het is een restant van vestingswerken in Arcen.

De Maas is een belangrijk waterweg in Arcen. Het is een regenrivier en daardoor kan het waterpeil vaak plots grote verschillen in waterstand laten optekenen

. Om de Maas bevaarbaar te maken werden stuwen en sluizen gezet. Hier vindt men belangrijke natuurgebieden die door de Maas verbonden worden.

Op de Maas is een veer voor auto’ en verschillende voor wandelaars en fietsers

Veer voor wandelaar en fietsers

 

Vogeltjes in mijn tuin

Van uit mijn raam op de tuin kan ik naar de vogeltjes in mijn tuin zien.Vandaag merels,mussen,vinken,meesjes,roodborstje enmeeuwen ,kraaien en duiven gezien


Het is een af- en aanvliegen naar het voedselhuisje. de turkse tortel zit op het dak van hok te wachten om aan te vliegen voor iets lekker


Als de voederplek vol vogeltjes zit,vinden de musjes die niet kunnen wachten wel wat in de sneeuw wat ontstuimige vogels hebben laten vallen

Viersels Gebroekt

De Kleine Nete slingert door de Kempen en bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, moerassen en broekbossen Het ideale decor voor een ontspannende natuurwandeling. Na al de regen was hier water genoeg


Langs deze rivier liggen een aantal natuurparels, zoals  het Viersels Gebroekt.

De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden.


Dit is het leefgebied van  de bever

Op sommige plekken kan men alleen verder over een knuppelpad
De collage foto’s zijn niet te vergroten

.Geen bloemen en vlinders meer, maar in deze collage meeuwen, een aalscholver, en een grote witte reiger.. en 1 die opvloog en verdween