Een rustplek voor kieviten

Kieviten krijgen het erg moeilijk  doordat weidelandschappen verdwijnen.Ik vond nog een plekje waar ze niet zeldzaam zijn, en een heerlijke plek  hebben om te rusten.

Er bestaan 24 soorten kieviten maar slechts 3 soorten hebben een kuif.Die  we bij ons zien hebben een kuif en die van de mannetjes is langer dan die van de vrouwtjes.

Hun verenkleed is zwart-wit en bovenaan donker met groen-paarse metaalglans.Ze eten levende insecten,regenwormen,larven,slakjes,zaden en plantaardig voedsel.In het broedseizoen leven ze in weiden waar ze hun eieren verstoppen  nadien in hooilanden en langs ondiepe waterplassen.Ze staan sinds 2015 op de rode lijst als “zeer kwetsbaar”.

In het voorjaar vallen vooral hun acrobatische  baltsvluchten op.Zowel de mannetjes als vrouwtjes broeden  de  eieren uit(info natuurpunt)

Betoverend platteland

Gisteren maakte ik het me moeilijk.Ik zocht het eindpunt van een wandeling op , om daar eens te beginnen. Bleek niet zo eenvoudig als je niet meer weet,hoe een veldweg daar noemde.

Ik reed dus even rond en rond en vond na 2  pogingen het smalle paadje naar de Molenbeekvallei..Op het moment dat ik de benaming “bloemenhoek las ,wist ik het zeker…Ik was op het goede pad.

Het paadje situeert zich naast deze mooie plek.

Aan de overzijde een groot veld met ingezaaide bloemen,spijtig genoeg de meeste al uitgebloemd.

Weet je dat zonnebloemen met de zon meedraaien zodat hun gezichtjes de hele dag naar de zon toestaan en ’s nachts terug naar oosten kijken.Dat noemt men heliotropisme.Tegen de tijd dat de bloemenhoofdjes zich openen verstijft de bloemstengel in oostelijke stand en is het heliotropisme voorbij.Ze staan dan altijd naar de zon gericht.

Na al die schoonheid trok ik de Molenbeekvallei in.

Het kleine gebouw in de achtergrond is een vogelkijkhut

Een houten brug met platform geeft je de kans van bovenaf de poel te bestuderen.

 

Mijn heerlijk platteland waar je bij valavond de kans hebt,reeën te zien lopen.

Puur natuur in de Molenbeekvallei

Vandaag in de late namiddag nog op stap geweest in Vremde.Ik liep tussen het groen in de vallei van de Molenbeek.

Ik kwam op een moment in een straat “Bloemenhof” genoemd en die had haar naam niet gestolen.Spijtig dat ik ze niet vroeger ontdekt had.Velden vol bloemen maar de meeste al uitgbloemd.Toch nog voldoende foto’s kunnen schieten

Tussen velden,akkers,natuurgebieden en fruitplantages

Galloways op mijn pad

Nog enkele frisse bloemen van de wilde kamille

Twee roofvliegen ijverig in de weer om voor nageslacht te zorgen.

Morgen krijgen jullie de hele fotoreportage.

Rivieren en beken de aders van een landschap.

De Scheps in Balen wandeling van he jaar in 2012

De Scheps is een natuurgebied in Balen van 600ha groot.We hebben daar de grote wandeling gedaan door het moeras(dat je gisteren kreeg) en door de bloemenweiden.en langs een vogelkijkhut,waar we geen enkele vogel konden spotten omdat de begroeiïng er voor te hoog was.

Heel veel grasland en ook veel bloemenweiden

 

Aan het vertrekpunt ligt de Odrada kapel met waterput met water met genezingkracht voor oogkwalen.Vroeger waren de mensen zo gelovig en dat uit zich hier nu nog in een grot om  te bidden,een standbeeld voor Odrada.

 

Een avontuurlijk wandeling

Ben woensdag gaan wandelen naar  het natuurgebied “De kleiputten van Terhagen” Deze foto zag je al eens vroeger.Zolang de kraan er ligt,zal ik ze fotograferen.Ze zakt steeds verder weg, toont meer roest en verval maar ze is nog niet in de kleiput gevallen.Het domein is golvend met heel grote hoogteverschillen soms meer dan 30m.Dat maakt dat het niet alleen wandelaars en fotografen zijn  die hier regelmatig op ontdekking komen maar ook mountainbikers.Als het geregend heeft ,is het hier levensgevaarlijk.Op zandgronden vindt men bloemen zoals het wilgenroosje,grassen en jacobskruiskruid

Welkom in Plaslaar

Dit gebied kronkelt  rond de Duwijkloop en beschermt Lierenaars en bedrijven tegen wateroverlast.  Wanneer het hard regent wordt he water hier gebufferd zodat het water minder snel stroomt.

Water betekent ook “Leven”Hier heeft men een mooi wandelpad van 1.5 kilometer aangelegd.Men ziet hier eenden,veel vogels,vlinders,insecten,bijen  en veel bloemen.


De kievit is ook terug.

Jutse plassen waterrijk gebied

Vriendin is me komen halen voor wandeling in de Jutse plassen
Wandelpad Jutse plassen


Hij schrok en vloog op maar ik  zag waar hij geland was


Reiger langs de waterplas op zoek naar iets eetbaars

Er lopen ook verschillende beken in het natuurgebied


Dat er veel wind was ,kon je zien aan de beweging in het water

De schapen zijn verdwenen en er staan nu geiten die al jongen hebben die dartelend rondspringen

In deze collage zie je bovenaan crocussen,links paarse dovenetel en rechts narcissen

Boomklevertjes

Pas terug van enkele dagen weg  met de dochter en kleindochter .Met de schouder- en armkwetsuur nog niet beter en dus beperkt in dingen doen.We waren in een vakantiepark in Nederland.Vertrokken met sneeuw en erg koud  maar had voedelpakket voor vogels mee .Ze van achter het raam te kunnen gadeslagen was fantastisch.Hier zie je een boomklevertje

De boomklever  is het enige lid van de familie boomklevers (Sittidae) in de Benelux. Boomklevers zijn de enige vogels die met evenveel gemak zowel omlaag als omhoog langs een boomstam bewegen. De boomklever kan met de kop omlaag naar beneden klimmen en daar in onderscheiden ze zich van spechten en boomkruipers die alleen omhoog klimmen langs boomstammen. Bovendien gebruiken spechten hun staart om op te steunen en dat doet de boomklever niet.

Natuurgebied “De steenbeemden”

Vandaag was het zacht en droog  buiten.  Ik was  op wandel in natuurgebied de Steenbeemden in kessel.  Het natuurgebied bevindt zich naast de Nete en bestaat uit vennen, vijvers ,moerassige gebieden ,grasland  en wat bos. Ook hier geen tekort aan water en de wilgenkatjes bloeien er al.

Je kan op alle foto’s klikken om te vergroten


De eerste wilgenkatjes bloeien al

Natuurgebied gelegen langs de Nete

Moerassig rietveld en de lisdodde klaar om al zijn zaden te vervoeren met de wind

Onderweg kom ik vaak paarden tegen

Reiger op zoek naar een hapje