De eerste ijstekeningen

Het had voor de eerste keer serieus gevroren.Een muts op mijn hoofd en op wandel om een frisse neus te halen in Het Viersels gebroekt.

Her vroor vanacht serieus en dan krijgen planten een ijslaagje en op plassen verschijnen cratieve ijstekeningen.

 

Een blauwe regen stond stokstijf en onbeweeglijk tussen het riet ,op zoek naar een lekker hapje, maar heb hem niets zien vangen

Een boom vol aalscholvers op de uitkijk

Tussen met riet omboorde vijver zwemmen Slobeenden en wintertaling

Het water van de beekjes staat gelijk met de dijken. Ik kan er nog net zonder laarzen door de weiden.

Verse gele waterkers steekt zijn kop uit het water van de de Molenbeek.In de zomer bloeien deze waterplanten met honderden gele bloemen

Ik nam je dus eventjes mee door een stuk van het domein met natte weilanden,moerassen met rietkragen, beken en riviertjes. Hier zie je dat ze jaarlijks een stuk van het riet  maaien.

 

Jutse plassen waterrijk gebied

Vriendin is me komen halen voor wandeling in de Jutse plassen
Wandelpad Jutse plassen


Hij schrok en vloog op maar ik  zag waar hij geland was


Reiger langs de waterplas op zoek naar iets eetbaars

Er lopen ook verschillende beken in het natuurgebied


Dat er veel wind was ,kon je zien aan de beweging in het water

De schapen zijn verdwenen en er staan nu geiten die al jongen hebben die dartelend rondspringen

In deze collage zie je bovenaan crocussen,links paarse dovenetel en rechts narcissen